VAPAUDEN PUOLUSTAJA

Hajautetun vallan puolesta

Urheilija, yliopisto-opiskelija, kunnallisharjoittelija, hallintojohtaja, kaupunginsihteeri, kunnanjohtaja, yhdistysaktiivi, isä, yrittäjä, urheiluvalmentaja, luottamushenkilö. Ikää mittarissa 44-vuotta.

Juri Nieminen, HTM, eMBA & HHJ-PJ

ARVOT

Hyvä yhteiskunta muodostuu yksilöiden omasta aktiivisuudesta ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvasta yhteistyöstä. Toimivaa ja menestyvää yhteiskuntaa ei voi pakottaa ylhäältä.

Arvoni ovat vapaus, oikeudenmukaisuus ja kannustavuus. Niistä on toimiva yhteiskunta tehty!

Vapaus

Yksilön- ja sananvapaus ovat länsimaisen demokratian perusta. Yksilöllä on oltava oikeus elää elämäänsä haluamallaan tavalla, kunhan ei aiheuta muille haittaa. Läheisyysperiaate ja kunnallinen itsehallinto ovat minulle tärkeitä asioita. Asioista on päätettävä niin lähellä kuin mahdollista. Kuntakin voi luovuttaa päätösvaltaa eteenpäin kylälle, yhdistykselle, perheelle tai yksilölle.

Oikeudenmukaisuus

Ketään ei pidä syrjiä tai suosia. Mahdollisuuksien tasa-arvo ja erilaisuuden hyväksyminen tasapäistämisen ja yhteen malliin pakottamisen sijaan. Suomessa yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja huono-osaisista huolehditaan parhaiten yrittämällä ja tekemällä työtä, jolloin syntyy verotuloja. Verotuloista maksetaan sosiaaliturva ja palvelut.

Kannustavuus

Yhteiskunnan on toimittava kannustavasti kansalaisiaan kohtaan. Tämä pätee niin yrittäjyyteen, työntekoon, vapaaehtoistoimintaan kuin sosiaaliturvan piirissä oleviin. Tehokas verovarojen käyttö mahdollistaa sen, että samalla veroasteella voidaan tarjota enemmän palveluja. Tehottomuuteen on puututtava, koska se on veronmaksajien etu.