Kaikki toiveet voidaan toteuttaa

28.05.2021

(Tämä on julkaistu Päijät-Häme lehdessä 26.5.2021. Yritin tällä kirjoituksella selventää, että kuntalaisille voidaan tarjota uusia palveluja ja jopa veronalennus, kunhan tuottavuudesta pidetään kiinni. Asioita ei tarvitse laittaa vastakkain, mitä tehdään ja mitä ei, jos kaikki toiminta on tehokasta. Kuntalaiset osaavat myös itse määrittää paremmin, mihin yhteiset varat halutaan suunnata, kuin viranhaltijat ja valtuutetut - en ainakaan itse ole ajatustenlukija.)

Asikkalan talous on hyvässä kunnossa. Kun poistetaan koronavaltionosuudet ja verotulojen maksatuksen rytmihäiriö, tilinpäätös 2020 on silti reilusti ylijäämäinen. Miksi Asikkalasta puuttuu edelleen esimerkiksi uintimahdollisuus, monitoimihalli ja vuodeosasto vietiin pois?

Alemmalla veroasteella voidaan tarjota nykyiset palvelut ja lisäksi toteuttaa kuntalaisten toiveita uusista. Tämä edellyttää, että olemassa olevat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja uudet palvelut edullisimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi valtuuston enemmistön pitäisi kannattaa tällaista linjaa, palvelujen Lahteen siirtämisen ja tuottavuuden heikentymisen hyväksymisen sijaan. Asikkalan tuottavuus parantui vuosina 2005-2016 noin 10 %, eikä se ollut lähellekään maksimisuoritus. Tämä tehtiin puolustamalla samalla lähipalveluita sekä rakentamalla uusi koulu ja päiväkoteja. Toisella SOTE-ratkaisulla olisi lisäksi säästetty 2 miljoonaa euroa vuodessa ja säilytetty nyt menetetyt palvelut.

Rahat riittävät "kaikkeen" jo 8 % koko maan keskiarvoa paremmalla tuottavuudella. Tämä tavoite on saavutettu vuodesta 2015 asti. Tuottavuuden parantaminen ei tarkoita kuntalaisten saaman palvelun laadun heikentämistä vaan tehokasta verovarojen käyttöä. Sen jälkeen vapaa taloudellinen liikkumavara voidaan käyttää uusiin palveluihin ja pieneen veronalennukseen. Mikä estää?

Rohkea ehdotus. Kerätään lista kaikesta Asikkalasta puuttuvasta ja kuntalaiset saavat ilmoittaa, mihin niistä he haluavat 1 000 € per henkilö osoittaa. Silloin veroeurot kohdistuvat niihin asioihin, joita kuntalaiset itse pitävät tärkeänä, ilman poliittista peliä.