Suomen tilanne

31.03.2021

Valtakunnallisesti tilanne näyttää paljon pahemmalta kuin Asikkalassa, jonka epäkohdat ovat rajattuja ja jotka voidaan pääosin ratkaista valtuuston enemmistöpäätöksillä. Sivuutan kirjoituksessani kokonaan koronaviruksen, koska se on väliaikainen, mutta Suomen haasteet ovat pysyviä ja rakenteellisia.

- Valtio velkaantuu ilman näkymää velkaantumisen pysäyttämiseksi.

- Syntyvyys on alhainen ilman näkymää tilanteen korjaamiseksi.

- Julkisen sektorin tuottavuus heikkenee samalla kun väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa.

- Veroaste on korkea ja Suomi on muutenkin kilpailukyvytön.

- Työssäkäyviä kiusataan tekemällä liikkumisesta entistä kalliimpaa samalla kun työtä tekemättömien asumista isoissa kaupungeissa ja väestön keskittymistä tuetaan ruhtinaallisesti verovaroilla.

- Suomeen muuttaa paljon "sosiaalitapauksia" ja Suomesta pois muuttavat erityisesti nuoret ja koulutetut.

Näiden epäkohtien korjaamisen sijaan Sanna Marinin hallitus pahentaa tilannetta edistämällä yllä olevien epäkohtien jatkumista ja pahentumista. Koronan varjolla lisätään julkisen sektorin menoja pysyvästi, vaikka talous on jo valmiiksi epätasapainossa ja väestön ikääntyminen lisää menoja, vaikkei tehtäisi mitään uusia päätöksiä. Suomea odottaa vero- ja velkahelvetti. Kannattaa käydä tutustumassa Kreikassa, miten eläkkeiden ja palvelujen käy, kun valtio ei enää saa lisää velkaa ja rahahanat on väännetty kiinni.

Vastuullinen valtion taloudenpito ja kannattava yritystoiminta ovat köyhän paras suoja. Varaton valtio ei eläkkeitä ja sosiaaliturvaa leikkaamatta maksele, eikä tappiollinen yritys pysty säilyttämään työpaikkoja, joiden palkoista veroja maksetaan. Suomi on ensimmäistä kertaa itsenäisyytensä historiassa tilanteessa, jossa ei enää ole selviö, että seuraavalla sukupolvella asiat ovat paremmin kuin edellisellä*. Tämä jos mikä kertoo, että suomalainen yhteiskunta on epäonnistumassa pahasti. Itseä perheellisenä ajatus siitä, että lapseni ja lapsenlapseni saisivat huonommat edellytykset elämälle kuin mistä itse olen ponnistanut, on ahdistava.

Seuraava sukupolvi on ratkaiseva yhteiskunnan menestykselle ja jatkuvuudelle. Eläkeläisen kannalta on parempi, mitä enemmän ja useampi työikäinen on töissä ja maksaa veroja. Sitä varmemmin saa oman eläkkeensä ilman leikkauksia ja pääsee tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Eri ikäluokkien vastakkainasettelu ja edun tavoittelu toisten kustannuksella on haitallista kaikille.

*) Neuvostoliiton miehitetyksi tuleminen toisessa maailmansodassa olisi johtanut 30-lukua heikompaan tilanteeseen.